Menu

Marchnad Bwyd a Chrefftau Maenor Llanyrafon

Allweddeiriau
Dyddiad o (dd/mm/bb)
Categori Digwyddiad
Back to Listing
Lleoliad
Maenor Llanyrafon - Cwmbrân
Categori
Celf a Chrefft, Teulu, Diddordeb Arbennig
Dyddiad(au)
Dydd Sul 23rd Chwefror 2020 (11:00-15:00)
Cyswllt

Am wybodaeth bellach cysylltwch â 01633 648562

Disgrifiad
Marchnad Bwyd a Chrefftau Maenor Llanyrafon

Gyda llond lle o gynhyrchwyr a chrefftwyr lleol, fe fydd eich ffefrynnau rheolaidd yn ôl gydag amrywiaeth o gynnyrch yn amrywio o ffrwythau a llysiau, cig ac wyau ffres o’r fferm i fara cartref ffres o’r ffwrn. Gallaf eich gwarantu y cewch rywbeth at eich dant. Mae gennym ddetholiad helaeth o grefftwyr talentog iawn hefyd, yn amrywio o roddion cywrain i ddodrefn ar gyfer y cartref.

Mae’r holl eitemau a werthir yn ein marchnad o ffynhonnell leol ac wedi’u gwneud â llaw.

Edrychaf ymlaen at eich gweld chi yno…

Llanyrafon Manor