Menu

Bioamrywiaeth

Mae'r Faenor yn gartref i nifer o wahanol rywogaethau o fywyd gwyllt gan gynnwys pryfed, adar a mamaliaid. Mae hyd yn oed rhywfaint o rywogaethau mwy prin yn byw yn yr ardal o gwmpas y Faenor gan gynnwys Ystlumod Pedol Leiaf a Dyfrgwn.

I ddarganfod mwy, dewiswch opsiwn o'r rhestr isod:

Llanyrafon Manor