Menu

Hanes

Gyda hanes sy'n ymestyn dros 450 o flynyddoedd, mae'r Faenor wedi bod yn gartref i lawer o bobl ac mae wedi gweld llawer o ddatblygiadau yn yr ardal leol.

Yma mae ei hanes wedi'i rhannu’n dri chyfnod amser allweddol - Tuduriaid, Cyfnod Victoria a’r Ail Ryfel Byd - yn ogystal â gwybodaeth am Grŵp Cymunedol Maenor Llanyrafon a helpodd i ariannu'r prosiect a rhedeg y Faenor.

I ddarganfod mwy, dewiswch opsiwn o'r rhestr isod:

Llanyrafon Manor