Menu

Grŵp Cymunedol Maenor Llanyrafon

Mae'n annhebygol y byddai'r Faenor yn sefyll heddiw heb y grŵp o wirfoddolwyr lleol a ddaeth at ei gilydd yn 2006 gyda'r bwriad o achub yr adeilad. Daeth yr ymgyrchwyr hyn yn Grŵp Cymuned Maenor Llanyrafon (GCMLl) a'r grŵp hwn a sicrhaodd bod amryw o ffrydiau arian ar gael i adnewyddu'r Faenor a'i hailagor wedi hynny.

Members of the Llanyrafon Manor Community Group at a school visit Maent wedi mynd ati'n helaeth i chwarae rhan yng ngwaith adfer ac ailddefnyddio'r Faenor ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi dal gafael yn eu hymrwymiad rhagweithiol wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol. Roedd GCMLl yn rhan hanfodol o'r 'tîm dylunio' yn ystod y cyfnod ailwampio, a chwaraeodd ran flaenllaw o ran gweithredu prosiect y Faenor.

Llanyrafon Manor Community Group Gardeners Heddiw mae'r grŵp yn helpu gyda digwyddiadau ac yn cynnal sesiynau ysgol ar gyfer ymwelwyr ifanc. Maent yn cyfarch y cyhoedd ar benwythnosau ac maent wrth law i ateb cwestiynau yn ymwneud â'r Faenor a'i gorffennol. Mae'r gerddi hefyd yn cael eu cynnal gan gangen o GCMLl sy'n cwrdd bob bore dydd Mercher. Yn ddiweddar sefydlwyd grŵp gwnïo sydd wrthi’n creu cwilt cymunedol i'w arddangos yn y Faenor. Maent yn cyfarfod ar brynhawn ddydd Mawrth, ac yn estyn gwahoddiad i unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno â nhw.

Diolch hefyd i GCMLl fod gan y Faenor wefan. Ar ôl codi arian trwy ddigwyddiadau a ffioedd aelodaeth, mae'r grŵp yn cynorthwyo'r Faenor mewn sawl ffordd ac mae hyn bellach yn gam arall yn natblygiad prosiect y Faenor sy'n ddyledus iawn i'w aelodau ymroddgar.

Gofynnwyd i GCMLl ysgrifennu erthygl fach ar gyfer y wefan. Fe wnaeth y Gadeiryddes Ray Evans ddychwelyd y canlynol â phleser, gan grynhoi’n teimladau’r grŵp tuag eu Maenor annwyl mewn ffordd berffaith-

Llythyr at: Walter Griffith, Bonheddig, Llanyrafon 1620
Gan: Grŵp Cymunedol Maenor Llanyrafon 2013

Until that wet, dark night in November 2006, we expect you thought your Manor House (which had by then become “The Farm”) was being left to crumble and die, after being boarded up behind a double row of Leylandi and lost in a jungle of overgrown vegetation for over a decade. But that was the night when a public meeting was being held to decide the future of the House, and when called upon, 8 of those attending were passionate enough to volunteer to form a Community Committee with a view to saving the House. This was an essential criteria for application to apply for the necessary funding required to be able to do so.

We were unprepared for the enormity of the task ahead or the timescale. There were many frustrations and setbacks but our passion kept us going (it was naughty not to give us earlier signs that the bats were “living in”) and we changed the name from “The Farm” to The Manor, more befitting such a gem of a now Grade 11* listed house. You will understand our joy when our bid for funding was accepted at last in 2009 and we were able to uncross our fingers.

Finally, in June 2012, the dream came true when the resurrected and restored Manor was opened to the public. Everyone has fallen in love with it and we are repeatedly thanked for helping to save it. The job now done, our role is now that of volunteering help and support to the Manor officers in any way we are able and we have lots of “Friends of the Manor” and always keen to welcome new volunteers. Our Committee Group has remained constant through the past 7 years, so we are still keeping watch so to speak!! We hope you feel as proud as we of achieving our goal, and just recently purely by chance we found a beautiful red rose named “Uncle Walter” which we felt compelled to donate to the Manor garden in your honour. We hope you have pleasure from it in the coming years.

I gael gwybodaeth bellach am GCMLl, cysylltwch â:

Llanyrafon Manor