Menu

Cyngor yn chwilio am gwmni newydd i redeg maenor hanesyddol

Bydd cyngor Torfaen yn tendro am gwmni newydd i reoli'r adeilad a'r tir ym Maenor Llanyrafon, gan gynnwys sefydlu siop goffi newydd, a hynny o fis Ebrill.

Ar hyn o bryd darperir y gwasanaeth hwn gan Raspberry Catering fydd yn dod â'u cyfnod masnachu yn y Faenor i ben ar 31 Mawrth, fel y gall y perchnogion ganolbwyntio ar ehangu ochr arlwyo’r busnes.

Bydd y Faenor yn cyfyngu ar y gwasanaeth hwn tra bod y broses dendro yn mynd rhagddi, fodd bynnag, ni fydd unrhyw fath o arlwyo a bydd y Faenor ar gau ar benwythnosau.

Bydd y farchnad bwyd a chrefftau lwyddiannus sy'n cael ei chynnal yn fisol yn parhau ar ddydd Sul olaf y mis yn ystod y cyfnod hwn.

Dywedodd Stuart Lawrence, rheolwr datblygu chwaraeon: "Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn y tymor byr, fodd bynnag, bydd gwasanaeth llawn yn ailddechrau cyn gynted ag y bo modd.

"Er ein bod yn flin i weld Raspberry Catering yn gadael, mae'n cynnig cyfle gwych i gwmni arall ddod i mewn a chymryd mantais o leoliad hyfryd a thrysorau cudd y Faenor.

"Byddwn yn cyhoeddi'r newyddion diweddaraf yn y man."

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â Stuart Lawrence ar 01633 628963.

Wedi ei bostio ar 24/02/2016
Llanyrafon Manor