Menu

Ysgol Ysgub i Wrachod a Dewiniaid ym Maenor Llanyrafon

Bydd Maenor Llanyrafon yng Nghwmbrân yn cael ei droi’n Ysgol Ysgub i Wrachod a Dewiniaid wrth i ni nesáu at Galan Gaeaf.

Bydd plant yn plethu eu hysgubau eu hunain cyn symud i mewn i’r Faenor ar gyfer ymarfer ysgubau a straeon iasol.

Yna fe fyddan nhw’n treulio amser mewn gwersi cymysgu diodydd gyda’r wrach ddrwg gan greu danteithion ych-a-fi i’w mwynhau.

Mae’r Ysgol Ysgub yn digwydd o ddydd Mercher 26 tan ddydd Gwener 28 Hydref gyda slotiau rhwng ar gael o 10am tan 4pm.

Mae tocynnau’n £10 yr un a’r peth droethaf fyddai bwcio o flaen llaw gan fod rhai amseroedd eisoes wedi’u llenwi.  Mae tocynnau ar gael o’r Faenor neu trwy www.ticketsource.co.uk/elm-tree-foods-llanyrafon-manor

Yn nghaeau’r faenor bydd rholio pwmpenni ac ysgub fawr i chi gael tynnu lluniau.

Ar gyfer plant iau bydd taith trywydd pwmpenni trwy feysydd y Faenor. Y gost yw £1 y plentyn ar y dydd ac mae’r daith trywydd ar gael trwy gydol hanner tymor Hydref.

Rydym yn annog gwisg ffansi a bydd gwobrau i’r plant yn y gwisgoedd gorau.

Bydd stondinau yn gwerthu bwyd poeth, seddi ychwanegol a lle i chwarae ym mhebyll y Plas.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Faenor ar 01633 648562 neu info@elmtreefoods.com

Wedi ei bostio ar 10/10/2016
Llanyrafon Manor