Menu

Newyddion o Maenor Llanyrafon

Bara arbennig, pizzas a bobwyd ar dan agored a chaws sydd wedi aeddfedu yn nyfnderoedd Pwll mawr yw ond rhai o'r danteithion sydd ar gael ym marchnad bwyd a chrefftau Maenor Llanyrafon y Sul yma (25 Medi).

Gall siopwyr hefyd ychwanegu gemwaith a grëwyd â llaw, rhoddion, planhigion a dyfwyd ar Fferm Gymunedol Greenmeadow, a hyd yn oed danteithion o'r radd flaenaf i gŵn i'w basgedi siopa.

Elm Tree Foods sydd bellach yn gyfrifol am reoli'r faenor a hynny ers Mehefin, ac mae'r tîm newydd yn awyddus i sicrhau bod y farchnad yn cynrychioli'r cynnyrch lleol gorau un.

Meddai Collette Crewe, Elm Tree Foods: “Mae gennym rhai cynhyrchwyr bwyd a chrefftwyr lleol heb eu hail y penwythnos yma, a gobeithiwn y gallwn gyflwyno rhywbeth newydd ac unigryw i’r farchnad bob mis.

"Os nad ydych wedi bod yn y faenor neu'r farchnad am ychydig, yna mae hwn yn gyfle gwych i chi alw draw i weld beth sydd wedi newid, a chodi ychydig o fwyd blasus a chrefftau gwych ar yr un pryd.

"Cynhelir y farchnad ar ddydd Sul olaf y mis o 10am tan 3pm. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau ymweld ag ystafelloedd te'r faenor, a chrwydro'r adeilad rhestredig gradd-2 a'i erddi llysiau.

Wedi ei bostio ar 20/09/2016
Llanyrafon Manor