Menu

Marchnad Wledig a Sioe Gŵn Deuluol

Ar ddydd Sul diwethaf bob mis rydym yn cynnal marchnad bwyd a chrefft a’r mis yma (30ain) bydd y plas yn croesawu sioe filgwn deuluol yn y ddôl. Mae’r dosbarthiadau’n o 1pm a £1 y dosbarth yw’r tâl am gynnig. Mae dosbarthiadau pedigrî a gwahanol gan gynnwys y gynffon sy’n ysgwyd fwyaf a’r ras selsig enwog

Dewch i ymweld ag amrywiaeth hyfryd o stondinwyr a fydd yn cynnwys teisennau cartref blasus, selsig, caws, siytni, perlysiau a phlanhigion cartref, anrhegion crefft a nwydau cartref a llawer mwy.

Wedi ei bostio ar 20/07/2017
Llanyrafon Manor