Menu

Noson Pizza a Prosecco untro

Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi y bydd The Welsh Italian Pizza Co yn cynnal Noson Pizza a Prosecco untro ym Maenor Llanyrafon.

Dyma'r tro cyntaf i Faenor Llanyrafon agor bwyty untro, a gobeithiwn mai dyma fydd y cyntaf o nosweithiau tebyg yn y dyfodol.

Lleoliad hyfryd a chlyd gyda'r Faenor wedi'i haddurno a'i goleuo i greu naws arbennig.

Fe fydd dau gyfnod bwyta. Cyfnod amser te (i deuluoedd) a chyfnod nes ymlaen gyda’r nos.

Bydd Bar y Faenor ar agor ac yn gweini Prosecco, alcohol, diodydd ysgafn a diodydd poeth.

Cynghorir cwsmeriaid i archebu lle yn gynnar oherwydd bydd hwn yn ddigwyddiad lle cyfyngir ar docynnau tra bod y drefn newydd yn cael ei threialu.

Mae mwy o wybodaeth a thocynnau ar gael gan ystafell de'r faenor neu’r dudalen digwyddiadau ar Facebook.

Wedi ei bostio ar 02/10/2017
Llanyrafon Manor