Menu

Cyrsiau Gwehyddu Helyg

Willow Weaving Courses

Trwy gydol yr hydref a'r gaeaf bydd Maenor Llanyrafon yn cynnig ystod o gyrsiau gwehyddu helyg, diwrnod llawn a hanner diwrnod.

Dysgwch sut i wehyddu basgedi bach crwn deniadol, cerfluniau anifeiliaid tri dimensiwn a cheirw 3 troedfedd, yn ogystal ag eitemau Nadolig hardd i addurno'ch cartref neu fel rhodd i ffrindiau a theulu.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o helyg gwahanol, digon o frwdfrydedd a chreadigrwydd fe gewch gyfle i ddysgu gwahanol dechnegau a sgiliau i gychwyn ar lwybr crefft helyg.

Mae'r holl gyrsiau'n addas i ddechreuwyr llwyr a bydd pris y Cwrs yn cynnwys yr holl ddeunyddiau ac offer sydd eu hangen ar y diwrnod, ynghyd â The / Coffi a phicen ar y maen ar gyrraedd (gwin melyn a mins peis adeg y Nadolig).

Mae manylion pellach i’w gweld ar ein tudalen Facebook.

Dan ofal medrus Mel, o Out to Learn Willow. Mae Mel yn Ymarferydd Creadigol ar gyfer Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru, a hithau greoedd y BFG enfawr ar gyfer Sioe Flodau Gwanwyn yr RHS.

Gellir prynu tocynnau yn fewnol yn Ystafell De'r Faenor neu ar-lein ar www.ticketsource.co.uk/llanyrafonmanor

Mae lleoedd yn gyfyngedig a disgwylir i’r digwyddiadau fod yn boblogaidd iawn.

Prisiau £32.00 - £60.00

Wedi ei bostio ar 07/09/2017
Llanyrafon Manor