Menu

Cyfarfodydd

Mae gan y Faenor ddwy ystafell ar gael i'w llogi - y Neuadd Duduraidd a'r Siambr Fawr. Mae pob un yn cynnwys nifer o nodweddion y cyfnod, gan gynnwys y lle tân mawreddog a ddaw yn ôl pob sôn o'r Tŷ Tredegar gwreiddiol.

Y Siambr Fawr

The Great Chamber set out for a meeting Adeiladwyd y Siambr Fawr yn ystod ganol yr 17eg ganrif ac mae'n cynnwys llawer o nodweddion gwreiddiol megis y lle tân addurnol wedi'i gerfio, sydd, yn ôl pob sôn wedi dod o adeilad gwreiddiol Tŷ Tredegar. Yn siambr wely orau, ar un adeg, roedd yn gartref i'r dodrefn a'r eitemau mwyaf coeth yn y Faenor ac maen bosib mai'r 'Siambr Las' oedd yr enw arni yn ystod cyfnod y Stiwartiaid.

Heddiw, mae'r ystafell hon yn cynnig lle tawel a hamddenol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau corfforaethol. Mae'r Siambr Fawr yn cynnwys e-fwrdd rhyngweithiol, sy'n berffaith ar gyfer cyflwyniadau a dangos sleidiau.

Mae'r Siambr Fawr yn cynnig lle i hyd at 30 eistedd yn gyfforddus mewn arddull theatr neu hyd at 16 o westeion mewn arddull ystafell fwrdd. Cyfraddau llogi ystafelloedd -

  • £60 y diwrnod heb gynnwys TAW
  • £40 am hanner diwrnod heb gynnwys TAW
  • £15 yr awr (dan 4 awr) heb gynnwys TAW

Y Neuadd Duduraidd

Tudor Hall set out for a meeting Fel rhan o adeilad gwreiddiol y Tuduriaid, ffurfiodd y Neuadd Tuduraidd ran o'r 'plasty dau-lawr', a brynwyd gan Walter Griffiths ym 1616, cyn ychwanegu'r porth, y cyntedd a'r bwthyn. Rhannwyd y Neuadd yn ddwy ystafell gan bared, a byddai wedi bod yn gartref i'r teulu a'i westeion. Gellir gweld olion grisiau twred a arferai gysylltu'r ddau lawr.

Gyda'i thrawstiau pren a'i ffenestri gwreiddiol, mae Neuadd Tuduraidd yn cynnig lle mawr a hyblyg gyda nifer o drefniadau eistedd i gyd-fynd â natur eich achlysur.

Gall hyd at 50 o bobl eistedd yn y Neuadd Tuduraidd ar arddull theatr neu 24 ar arddull ystafell fwrdd. Cyfraddau llogi ystafelloedd –

  • £80 y diwrnod heb gynnwys TAW
  • £50 am hanner diwrnod heb gynnwys TAW
  • £18 yr awr (dan 4 awr) heb gynnwys TAW

Sylwch nad oes mynediad hawdd i'r Neuadd Tuduraidd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn oherwydd natur hanesyddol yr adeilad. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i gynorthwyo lle gallwn i hwyluso mynediad i'r ystafell hon.

Archebu

I drefnu ystafell ar gyfer digwyddiad corfforaethol, cysylltwch â ni ar llanyrafonmanor19@gmail.com neu ar 01633 648562.

Llanyrafon Manor