Menu

Partïon

Beth am ymuno â ni yn y Faenor i ddathlu eich digwyddiad teuluol? O barti priodas i seremonïau enwi, rydym yn darparu ar gyfer pob math o achlysuron.

Y Siambr Fawr

Mae gan y Siambr Fawr a adeiladwyd yn ystod yr 17eg ganrif, lawer o nodweddion gwreiddiol fel lle tân addurnol wedi'i gerfio, sydd, yn ôl pob sôn wedi dod o'r Tŷ Tredegar gwreiddiol. Yn siambr wely orau, ar un adeg, roedd yn gartref i'r dodrefn a'r eitemau mwyaf coeth yn y Faenor ac maen bosib mai'r 'Siambr Las' oedd yr enw arni yn ystod cyfnod y Stiwartiaid.

Heddiw, gall yr ystafell hon dderbyn hyd at 20 o bobl mewn Achlysur Preifat neu Gorfforaethol ac mae’n cynnig man tawel i deuluoedd sydd am ymgynnull.

Y tâl a godir am logi’r Siambr Fawr yw £18 yr awr.

Y Neuadd Duduraidd

The Tudor Hall set out for a partyFel rhan o adeilad gwreiddiol y Tuduriaid, ffurfiodd y Neuadd Duduraidd ran o'r plasty “dwy ystafell i fyny a dwy i alwr', a brynwyd gan Walter Griffiths ym 1616 cyn ychwanegu'r porth, y cyntedd a'r bwthyn. Gyda'i thrawstiau pren a'i ffenestri gwreiddiol, mae Neuadd Duduraidd yn cynnig lle mawr a hyblyg gyda nifer o drefniadau eistedd i gyd-fynd â natur eich achlysur.

Gall hyd at 50 o westeion eistedd yn y Neuadd Duduraidd felly mae’n ddelfrydol ar gyfer Achlysuron Preifat a Chorfforaethol.

Codir tâl o £21.60 yr awr i logi’r ystafell.

Noder yn anffodus, nad yw'r Neuadd Duduraidd yn cynnig mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn oherwydd natur hanesyddol yr adeilad.

Dathliadau Pen-blwydd

Mae yna nifer o ffyrdd i ddathlu parti pen-blwydd yn y Faenor.

Gallwn gynnig te prynhawn hen ffasiwn ar gyfer parti plu neu barti pen-blwydd. Gallwn gynnig Prosecco a Gwinoedd i ychwanegu at yr hwyl.

I archebu lle ar gyfer achlysur arbennig, cysylltwch a ni ar llanyrafonmanor19@gmail.com​ neu ar 01633 648562.

Llanyrafon Manor