Hafan Newyddion Map o'r safle Digwyddiadau Cwci-Polisi Contact Us Accessibility Information
Menu

Priodasau

Bride and groom at Llanyrafon Manor

Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad.

Gydag awyrgylch mor rhamantus, mae maenor Llanyrafon yn cynnig lleoliad gwych ar gyfer eich seremoni. Felly'n sicrhau y bydd eich diwrnod arbennig yn ychwanegiad diweddaraf i hanes y Faenor.

Lleoliad tawel a hanesyddol; perl cudd yng Nghwmbrân, mae Maenor Llanyrafon yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig. Gyda'i ffasâd amlwg ac amrywiaeth o ystafelloedd i ddewis o'u plith; yn cynnwys pabell fawr i'w llogi yn yr awyr agored - mae'r Faenor yn lleoliad delfrydol i ddathlu, a chynnig blas o hanes a diwylliant Cymru. Mae pum ystafell ar gael i'w llogi ym Maenor Llanyrafon:

Y Siambr Fawr - Yn ôl pob sôn, mae’r lle tân addurnol, wedi'i gerfio, a adeiladwyd tua chanol yr 17eg ganrif, wedi dod o adeilad gwreiddiol Tŷ Tredegar. Heddiw, mae’r ystafell hon yn cynnig man hamddenol ac ymlaciol. Gall y Siambr Fawr ddal hyd at 30 o westeion.

Y Neuadd Duduraidd - Mae’n cynnig nifer o nodweddion o’r cyfnod a ffurfia rhan o’r adeilad gwreiddiol o gyfnod y Tuduriaid, gyda'i thrawstiau pren a'i ffenestri gwreiddiol, mae Neuadd Duduraidd yn cynnig lle mawr a hyblyg gyda nifer o drefniadau eistedd i gyd-fynd â natur eich achlysur. Gall y Neuadd Duduraidd ddal hyd at 50 o westeion.

Flowers

Y Parlwr - Yn ffurfio rhan o’r adeilad gwreiddiol o gyfnod y Tuduriaid, mae’n dyddio o tua 1550. Defnyddiwyd yr ystafell yn ddiweddarach fel neuadd fach a man bwyta. Mae’r safle hynod hwn yn ddelfrydol ar gyfer seremonïau priodas mwy clos, gyda lle i hyd at 15 o westeion eistedd.

Y Llaethdy - Mae’r ystafell hon hefyd yn dyddio i tua 1550 pan gafodd ei ddefnyddio fel pantri, yn ôl pob tebyg, i storio bwyd. Mae’n cynnig nodweddion hyfryd fel y lle tân bach, agored. Mae’r Llaethdy yn cynnig lle i 12 o westeion eistedd i’r rheini sydd am seremoni unigryw, wledig.

Y Gegin - Y gegin, a ychwanegwyd ar ddiwedd yr 17eg ganrif, fyddai wedi darparu bwyd wedi coginio a bara i’r teulu a’r cartrefi cyfagos. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yr ystafell hon fyddai wedi bod yn gartrefi’r nifer o Ferched y Tir a oedd wedi eu lleoli yn y Faenor. Erbyn hyn, mae’r gegin yn cynnig lleoliad delfrydol am briodas glasurol, gyda lle i hyd at 20 o westeion eistedd yn gyffyrddus.

Teulu Griffiths oedd yn berchen ar y safle hyfryd yma am 250 o flynyddoedd cyn iddo ddod yn fferm anghysbell yng Nghyfnod Victoria, a gwelodd lawer i gwpl hapus yn priodi yno yn ystod ei hanes.

Mae Maenor Llanyrafon yn enghraifft ragorol o Blasty Tuduraidd, wedi ei lleoli mewn cornel tawel o dref hanesyddol Cwmbrân. Gyda’i ffasâd gwyn trawiadol a’i thai allan nodedig, mae’r Faenor wedi sefyll yn ei balchder ar lannau Afon Lwyd ers dros 400 o flynyddoedd.

Eich Seremoni

Bridal gown

Mae gan Faenor Llanyrafon bellach drwydded lawn i gynnal seremonïau sifil, felly'n cynnig priodasau a phartneriaethau sifil.

Os ydych yn ystyried seremoni, a fyddech cystal â chysylltu â Chofrestryddion Torfaen yn y swyddfa gofrestru i weld pa ddyddiadau sydd ar gael ac yna cysylltu â ni ar 01633 648562 i gadarnhau.

Cofrestrydd Arolygol,
Y Swyddfa Gofrestru,
Y Ganolfan Ddinesig,
Pont-y-pŵl,
NP4 6YB

Sylwer os gwelwch yn dda

Ni ellir gwahardd y cyhoedd yn gyffredinol o'r seremoni. Ni chaniateir unrhyw fwyd na diod yn yr ystafell seremoni. Ni ddylai unrhyw ddarlleniadau, cerddoriaeth, geiriau na pherfformiadau sy'n ffurfio rhan o'r seremoni gynnwys deunydd o unrhyw natur grefyddol.

Gwybodaeth Bellach

Gellir lawr lwytho copi o Lyfryn Priodas yma.

Llanyrafon Manor

Maenor Llanyrafon, Ffordd Llanfrechfa, Cwmbrân, NP44 8HT
Ffôn: 01633 648562

Twitter Facebook