Menu

Ask Daisy

Cwestiwn:
Pa amser wyt ti’n codi yn y bore?
Ateb:

Gan fy mod i'n gweithio ar y Fferm, mae'n rhaid i mi godi cyn pawb arall. Ar ddiwrnod arferol dwi'n codi tua 6am oherwydd mae'n rhaid i mi gynnau'r tanau yn y Faenor cyn i bawb arall godi. Yna, rwy'n dechrau coginio brecwast i bawb cyn glanhau eu hystafelloedd. Mae'n waith caled ac ni fyddaf yn cyrraedd y gwely tan yn hwyr yn y nos - efallai 10pm !!

Daisy
Llanyrafon Manor