Menu

Ask Edward

Cwestiwn:
Beth oedd plant yn ei wisgo yng Nghyfnod y Stiwartiaid?
Ateb:

Nid oedd y Stiwartiaid wir yn credu mewn plentyndod. Roedd pobl ifanc yn cael eu gweld fel oedolion bach ac roedd disgwyl iddynt ymddwyn yn y ffordd honno hefyd. Roedd babanod yn cael eu 'rhwymo' sy'n golygu eu bod yn cael eu lapio'n dynn iawn ac roeddent weithiau'n cael eu hongian ar y wal hefyd. Roedd pobl oes y Stiwartiaid yn credu bod hyn yn helpu esgyrn y babi i dyfu'n syth a chryf. Roedd hefyd yn eu cadw allan o ffordd y llygod mawr! Pan fyddai plentyn yn ddigon hen i wisgo dillad, byddai pob plentyn yn gwisgo ffrog, yn cynnwys y bechgyn, a hynny hyd nes iddynt gyrraedd tua 6 neu 7 oed. Yna byddai'r bechgyn yn dechrau gwisgo trowsus hyd y ben-glin, yn hytrach na'i ffrog.

Edward

Llanyrafon Manor