Menu

Ask Tommy

Cwestiwn:
Pa fwyd oeddet ti’n ei fwyta yn ystod yr Ail Ryfel Byd?
Ateb:

Roedd dogni bwyd yn llym yn ystod yr Ail Ryfel Byd gan fod yr Almaenwyr yn suddo llongau cyflenwi oedd yn dod â bwyd i'r DU. Roedd dogni yn golygu mai dim ond rhai bwydydd y byddai pobl yn ei gael bob wythnos ac roedd hyn yn cynnwys 1 wy, darn bach o gig, darn bach o fenyn a darn bach o gaws. Rwy'n ffodus oherwydd fy mod i'n byw yn y wlad ym Maenor Llanyrafon ac mae gennym ddigon o anifeiliaid a chnydau y gallwn eu bwyta. Nid yw dogni yn gymaint o broblem i ni ag y mae i'r rheini sy'n byw yn y dinasoedd.

Tommy

Llanyrafon Manor