Menu

Holi Tommy

Mae Tommy yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am yr Ail Ryfel Byd. Cyn i chi ofyn cwestiwn, peidiwch ag anghofio sgrolio i lawr y dudalen i weld a yw eisoes wedi ei ateb. Os na, llenwch y ffurflen isod ac ewch ati i holi !!

Tommy

Dyma’r cwestiynau y mae Tommy wedi eu hateb hyd yma

Llanyrafon Manor