Menu

Adran y Plant

Croeso i Adran Plant y Faenor yma ar ein gwefan newydd!!

Yma, mae Edward, Daisy a Tommy ar gael i ateb eich cwestiynau - o ymholiadau penodol am y Faenor i gwestiynau cyffredinol am hanes y lle. Gallwch hefyd holi Beeves ynglŷn ag unrhyw gwestiynau sydd gennych am fywyd gwyllt yn y Faenor. Felly ewch amdani, holwch gwestiwn...

Llanyrafon Manor