Menu

Llond Berfa o Ysgolion

Diolch o galon i’r ysgolion a rhoddodd gynnig ar ein cystadleuaeth #llondberfa, roedd eich holl waith caled, gofal am ymdrech yn hynod wefreiddiol. Mae’r adborth a gafwyd gan y cyhoedd wedi bod yn drawiadol dros ben.

Dyma’r canlyniadau:

  • Gwobr 1af - £100 – Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim
  • 2ail Wobr - £75 – Ysgol Feithrin Clytha
  • 3ydd Wobr - £50 – Ysgol Gynradd Gaer

Dyfarnwyd Gwobr McCann & Partners am Deilyngdod Ychwanegol (beirniadwyd ar ddydd Gwener gan Gadeirydd Grŵp Cymunedol Maenor Llanyrafon) i Ysgol Gynradd Garnteg, a dderbyniodd gwerth £100 o Dalebau B&Q.

Cafodd y beirniad gwadd, anhawster go iawn wrth ddewis rhwng y ddwy ysgol, ac o ganlyniad fe ddyfarnodd Cymeradwyaeth arbennig i Ysgol Feithrin Fairoak. Bydd y grŵp cymunedol a Maenor Llanyrafon yn cyfrannu rhai eitemau ‘gwyrdd’ i Fairoak i helpu gyda’ch gwaith prosiect gwych gyda Grŵp Parc y Coetir.

Diolch i bawb a wnaeth rhoi cynnig arni, a dod i gefnogi a mwynhau’r digwyddiad arbennig, y cyntaf o lawer.

Bydd y berfau yn cael eu harddangos tan 10 Mehefin.

Barrow Full of Schools Competition 2017

Barrow Full of Schools Competition 2017

Barrow Full of Schools Competition 2017 

Llanyrafon Manor