Menu

Y Faenor a'r Gerddi

Yma, fe gewch hyd i ragor o wybodaeth am hanes y Faenor ac am y teuluoedd oedd yn byw yma yn ystod y 450 mlynedd diwethaf. Hefyd, fe gewch hyd i wybodaeth yn ymwneud â gerddi, planhigion a bywyd gwyllt ar safle’r Faenor.

I ddarganfod mwy dewiswch opsiwn o’r rhestr isod:

Llanyrafon Manor