Menu

Ymweld â Ni

Oriau Agor

Rydym ar agor o 10am tan 4pm, ddydd Mawrth i ddydd Sul.

Byddwn ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau’r haf.

Sut i ddod o hyd i ni

O Gasnewydd a’r M4

O Gasnewydd a'r M4 gadewch yr M4 ar gyffordd 25 a dilynwch yr A4042. Trowch i'r dde ar y gylchfan, yr ail droad sy'n dangos Cwmbrân a'r Fenni. Trowch i'r dde ar y gylchfan nesaf, yr ail droad i Gwmbrân ac yna cymerwch yr ail droad ar y gylchfan nesaf (Cylchfan Crown) ar Ffordd Llanfrechfa. Rydym wedi ein lleoli tua 1 filltir o'r gylchfan ar y chwith.

O Gaerdydd a’r M4

Gadewch yr M4 ar gyffordd 26 a dilynwch yr A4051, Heol Malpas. Trowch i'r dde ar y gylchfan, gan ddilyn yr arwyddion i Gwmbrân a'r Fenni. Ewch i'r chwith ar y gylchfan nesaf a chymerwch yr ail droad ar y drydedd gylchfan i Ffordd Llanfrechfa. Rydym ni wedi ein lleoli tua 1 filltir ar y chwith.

O’r Fenni a Phont-y-pŵl

Dilynwch yr A4042 i Gylchfan Crown a chymryd y droad olaf. Rydym ni wedi ein lleoli tua 1 filltir o’r gylchfan ,ar y chwith

Bws a Thrên

Mae Gorsaf Bysiau Cwmbrân a Gorsaf Drenau Cwmbrân wedi eu lleoli tua 1 filltir yn unig o Faenor Llanyrafon.

Cysylltu â Ni

A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod, os oes gennych ymholiad neu os ydych yn dymuno cynnig adborth am unrhyw beth yr ydym yn ei ddarparu.

 

  • Enw

 

Llanyrafon Manor