Menu

Hwyl i'r teulu ym Maenor Llanyrafon dros yr hydref

Ffair Fwyd a Chrefftau’r Nadolig mis Hydref

Mae Maenor Llanyrafon yn cynnal Ffair Fwyd a Chrefftau’r Nadolig ar Hydref 27 a 28, rhwng 10am a 3.30pm. Gyda mwy na 40 o stondinau gwych, dyma’ch cyfle i bori, siopa, blasu ac archebu rhoddion unigryw a hynod. 

Mae cynhyrchwyr bwyd a chrefftau talentog i’w canfod y tu mewn a’r tu allan i’r Faenor ac yn y gerddi  ac ar y dydd Sul bydd y Farchnad Bwyd Gwledig yn ymuno â nhw. Mae’r lleoliad yn gyfeillgar i gŵn a theuluoedd, gyda mynediad a pharcio am ddim i ymwelwyr.

Ysgol Ysgub Nos Galan Gaeaf

Bydd Ysgol Ysgub yn cael ei chynnal ar 30 a 31 Hydref rhwng 10am - 2.30pm, ac yma bydd cyfle i chi ddewis ysgub i’w gwehyddu cyn ei haddurno gyda chymorth gan un o’r gwrachod gwehyddu helyg! Bydd y cyfan oll yn digwydd yn y pebyll mawr ar y lawnt. Y tu allan, fe fydd hefyd llwybr pwmpenni (£1 y plentyn) i ddifyrru’r plant lleiaf.  Unwaith eto eleni bydd yr ysgub anferth yn dychwelyd, felly bydd cyfle i chi dynnu lluniau arswydus. Anogir gwisg ffansi ar gyfer yr achlysur yma!

Y pris fydd £7.50 y plentyn a bydd angen i chi dalu ar y dydd. Bydd yr Ystafell De a’r caban y tu allan yn gweini cŵn poeth, lluniaeth ysgafn a siocled poeth moethus. Bydd pizza sy’n cael ei goginio ar bren, mewn stof, hefyd ar gael. Nid oes angen tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mynd am dro/ras ellyllo[!--Start--]n gyda Hosbis Dewi Sant

Bydd taith gerdded neu ras ellyllon yn digwydd ym Maenor Llanyrafon, 11;00am ar 24 Tachwedd 2018. Byddwch yn medru dewis rhwng taith 7km neu un 1.6km o gwmpas Caeau’r Gogledd neu’r De yng Nghwmbrân. Mae croeso i anifeiliaid anwes ond rhaid eu cadw ar dennyn bob amser. Bydd cystadleuaeth ‘gwisg orau’ hefyd, a fydd yn cynnwys eich cyfeillion pedair coes. 

Disgwylir i’r cyfranogwyr godi unrhyw arian y medrent i helpu i ariannu ‘Gwasanaeth Ungorn’ plant, sy’n cefnogi plant sydd wedi colli rhywun pwysig yn eu bywydau.

Bydd diod gynnes ar y dechrau, a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn medal, siocled poeth a bisgedi ar y diwedd. Medrwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar wefan Dewi Sant neu drwy eu ffonio ar 01633 851051. Mae ffi fynediad arbennig i deuluoedd neu ffi ar wahân i oedolion a phlant (dan 16 oed) (caiff plant dan 3 gymryd rhan am ddim).

Wedi ei bostio ar 25/10/2018
Llanyrafon Manor